La festa de Sant Eloi a Tàrrega

La festa litúrgica de Sant Eloi es celebra l'1 de desembre, dia del seu traspàs, curiosament a Roma es celebra el 25 de juny o el darrer diumenge d'aquest mes, data en què un any després de la seva mort fou exhumat el cos del sant bisbe per donar-li millor sepultura i "el van trobar en un estat de tan meravellosa frescor que semblava més el cos d'un home viu que el d'un home mort".

A Tàrrega des del principi també es celebrava la festa el dia 25 de juny, data que es troba documentada l'any 1604. Igualment al segle XVI la seva festa tenia expressions de joc com eren els cossos, tot i que no eren exclusius de la diada de Sant Eloi.

L'any 1587 la seva festa va tenir un intent de canvi de data de celebració per primera vegada, i es va traslladar al primer diumenge d'agost, però aquest canvi no deuria ser satisfactori ja que al llarg de tot el segle XVII i bona part del XVIII es continua celebrant el dia 25 de juny.

No va ser fins a l'any 1782 quan es determinà que la festa calia celebrar-la un dia de precepte i es va fixar per al diumenge següent a la celebració de la festa de la Nativitat de la Mare de Déu (8 de setembre), per la qual cosa la celebració s'escauria normalment el segon diumenge de setembre. Aquesta és la data que s'ha mantingut des de finals del segle XVIII, al llarg de tots els segles XIX i XX i fins als nostres dies.

Anualment es continua celebrant a Tàrrega la festa de Sant Eloi el segon diumenge de setembre en el marc de l'anomenat Aplec de Sant Eloi, de tanta tradició targarina, celebrant-se la missa en honor del sant a l'ermita, celebració que actualment acostuma a iniciar-se a les deu hores del matí, lluny de l'horari molt més matiner de fa uns anys endarrere.

La festa dels metal·lúrgics targarins

És de doldre que la celebració de la festa de Sant Eloi s'hagi anat esllanguint per part dels agremiats a aquest seu patró a la nostra ciutat. Si es fa un repàs a les cròniques escrites al setmanari local Nova Tàrrega es pot apreciar les grans celebracions que al llarg dels anys cinquanta i seixanta del segle passat es feien a la nostra ciutat en honor de Sant Eloi per part del sector dels joiers i els metal·lúrgics, celebracions que ja cap a finals dels any vuitanta mostraven la seva flaquesa.

Tàrrega, que compta amb una llarga tradició eloiana i que acull l'única ermita dedicada a aquest sant a tot Catalunya, que va haver de fer tants esforços per procurar reconstruir-la ara fa més de quaranta anys, hauria de fer possible que intentéssim entre tots de recuperar la festa de Sant Eloi l'1 de desembre a la nostra ermita per part dels metal·lúrgics, joiers i tota la gent de fornal així com els grups afins i simpatitzants.

Creiem que valdria la pena de fer l'esforç entre tots, de reflexionar-hi i trobar la manera en què podríem col·laborar en la seva recuperació, mostrant d'aquesta forma la fidelitat a la tradició que ens ha estat tramesa com a valuosa herència. De part de l'Associació dels Amics de l'Arbre ens oferim ja des d'ara a parlar-ne i a possibilitar-ho. Tant de bo entre tots siguem capaços d'unir voluntats.

                                  Festa a l'Ermita Parc Sant Eloi Tàrrega