L'any 1898 va haver-hi un intent, no reeixit, de plantar pins i rosers a la serra de Sant Eloi a instàncies d'Antoni Viciana i Salvadó i del metge Carles Sauret i Bonjoch.

Malgrat aquest assaig va caldre esperar uns quants anys més per poder veure realitzada aquella proesa inicial. Aquella idea ja va anar prenent peu l'any 1910 en ocasió de bastir-se la font del Congrés al parc, per a testimoniar la celebració a Tàrrega del XIII Congrés Agrícola Català Balear i més tard, de manera ja definitiva, amb la fundació de l'Associació dels Amics de l'Arbre, el 23 de febrer de 1913.

L'història del parc, no es pot explicar si no es te en compte l'història de l'Associació dels Amics de l'Arbre. Es aquesta entitat la que al llarg de la seva existència a impulsat la creació i realització del parc de Sant Eloi. De ben segur podem dir que si no hagués existit l'Associació, el parc de Sant Eloi avui dia no s'hauria materialitzat.

És aquest lligam tan estret entre l'Associació i el parc pel qual proposem donar-vos a conèixer la història de l'Associació i del parc a través de les diferents etapes presidencials d'aquesta entitat, fent-se menció expressa dels seus presidents i anys del seu mandat, així com de les realitzacions més importants impulsades al llarg de la seva procura.

Volem destacar la il·lustració fotogràfica d'aquest apartat, que demostra de manera fefaent l'estat de la serra de Sant Eloi al voltant dels anys deu del segle passat.

La primera visió és de la capçalera de la serra, amb l'ermita i tot el conjunt d'erals al seu entorn, conjunt que estava format per més de setze eres, totes elles de diferents propietaris.

La visió segona ens permet apreciar la situació de la gruta de la font del Congrés, així com es poden reconèixer els primers arbres plantats al seu àmbit.

Desitgem que la lectura d'aquest capítol de la història de l'Associació i del parc us permeti un major coneixement i estima de la nostra entitat i del parc de Sant Eloi.

La Junta Directiva dels Amics de l'Arbre