L'Associació d'Amics de l'Arbre té previst encetar els actes de commemoració del seu centenari a partir del dia 23 de febrer de 2013, data en la qual farà exactament cent anys de la seva fundació.

Serà a partir d'aquesta data que es vol que al llarg de tot un any es vagin succeint diferents celebracions, de caràcter divers, en l'àmbit del parc de Sant Eloi i a la ciutat de Tàrrega, bo i procurant fer-ne partícips tots els targarins i targarines i la resta de persones de la comarca. Així mateix s'han convidat a participar-hi diferents autoritats, tant a nivell local, com comarcal, provincial i nacional. Amb aquesta finalitat es pot comptar amb les persones que integren el Comitè d'Honor del Centenari que presideix el Molt Honorable Sr. Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya, acompanyat d'altres personalitats representatives del teixit social, empresarial i polític del país.

Els diferents actes que se celebraran seran anunciats prèviament al nostre web i a la revista local Nova Tàrrega per tal que tothom hi pugui participar. La cloenda d'aquest any de celebracions és prevista per al diumenge 23 de febrer de 2014.

L'Associació d'Amics de l'Arbre, des d'aquesta pàgina fa extensiva la seva invitació a participar-hi a tots els ciutadans de Tàrrega, als nostres associats i associades, a tots els targarins i targarines i als familiars i descendents d'aquests, que han format part de les diferents juntes directives de l'entitat des dels inicis de la nostra fundació fins als nostres dies. Persones totes elles que tenen el mèrit d'haver servit a una causa noble ciutadana, dedicant-hi part del seu treball i sacrificant part del seu temps per possibilitar la realització del parc de Sant Eloi seguint les directrius fundacionals de l'Associació. Igualment volem fer extensiva la nostra invitació a totes les persones i representants de les entitats que en el decurs d'aquests cent anys de vida ens han ajudat i han col·laborat, d'acord amb les seves possibilitats, a materialitzar aquesta gran obra del parc.

Desitjaríem que en un moment o altre de les celebracions dels diferents actes previstos, poguéssim tindre l'oportunitat de saludar-vos a tots, així com poder expressar-vos els nostres sentiments de gratitud i satisfacció.

L'inici dels actes per a la commemoració del centenari de la nostra entitat serà a partir del dissabte dia 23 de febrer de 2013, dia en què farà exactament cent anys de la fundació de l'Associació d'Amics de l'Arbre.

L'eix principal de la celebració del nostre centenari serà a l'entorn de quatre manifestacions festives ben concretes: la primera d'elles es vol dur a terme el dissabte dia 23 de febrer del 2013, i consistirà en un acte d'homenatge i una ofrena floral als nostres fundadors. Aquest acte és previst realitzar-lo al peu del bust del president fundador, Bonaventura Amigó i Pellicer, situat al parc de Sant Eloi, a la plaça que porta el seu nom.

La segona de les activitats previstes serà a l'entorn de la data del 23 de febrer de 2013, per celebrar la Festa de l'Arbre. A aquesta celebració hi ha compromès la seva assistència el M. Hble. Sr. Artur Mas, president de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les possibilitats de la seva agenda, motiu pel qual no es podrà conèixer fins més endavant la data de la celebració d'aquesta festa.

Dins els diversos actes que es volen configurar per aquesta festa hi ha la plantada de l'arbre del centenari que consistirà a plantar un roure, de grans dimensions, al bell mig de la plaça de Sant Jordi.

També es farà una plantada d'arbres a la zona nord del parc, a tocar de la plaça de Sant Jordi, s'inaugurarà la font dels Escolars, que ha estat bastida en record i homenatge a tots els escolars targarins que a principis del segle passat varen voler apadrinar un arbre, procurant-ne el seu arrelament i creixement, esmerçant-hi temps i esforços de la seva infantesa i adolescència. A aquesta festa seran convidats a participar-hi tots els col·legis de la ciutat i de manera especial els alumnes del col·legi públic Jacint Verdaguer, ja que són els continuadors de l'escola pública que el Mestre Amigó va regentar i amb els alumnes de la qual va dur a terme la seva gesta.

Cap a principis del mes de setembre de 2013 i abans de la celebració de l'Aplec anual de Sant Eloi, es farà la inauguració de la plaça de Sant Jordi, que ha de ser el testimoni perenne enmig del parc de la celebració del nostre centenari. En la paret central del mur principal d'aquesta plaça hi figurarà l'alt relleu, en bronze, de Sant Jordi i a ambdós costats els escuts de la ciutat de Tàrrega, amb la llegenda al seu peu: Tàrrega, capital de l'Urgell, i el de la nostra Associació, amb la llegenda: Cent Anys 1913-2013.

Els actes de cloenda del centenari és previst fer-los el diumenge 23 de febrer de 2014, amb la presentació del llibre de la Història Gràfica del Parc de Sant Eloi. Recordem que per a l'edició d'aquest volum s'ha fet una recollida de fotografies entre els ciutadans, fet que ha propiciat que avui dia es pugui comptar amb més de dues mil fotografies sobre els diferents processos d'evolució del parc de Sant Eloi, així com de diversos aspectes de la vida social targarina celebrats a l'entorn del parc i l'ermita de Sant Eloi.

Tots els actes abans descrits són els previstos per a gaudir d'un caràcter més oficial dins la celebració del centenari de l'entitat, però hem de fer esment que en l'actualitat s'està treballant en la programació d'altres activitats principalment basades en algun cicle de conferències i actes culturals diversos, que es donaran a conèixer a mesura que es vagin concretant.

El diumenge anterior a la festa de Sant Jordi, el 23 d'abril de 2013, és previst fer el muntatge i la col·locació del mural, dedicat a aquest sant i que ha de presidir la plaça de Sant Jordi, peça culminant de tota l'actuació duta a terme al conjunt d'aquella plaça. A aquest acte es vol convidar a participar-hi de manera especial totes aquelles persones que porten el nom de Jordi com a gentilici.