L'Associació d'Amics de l'Arbre, és una entitat que va ser constituïda el 23 de febrer de 1913 amb la finalitat de procurar la plantació d'arbres, la construcció de passeigs i la celebració d'esport a la serra de Sant Eloi de Tàrrega. També per celebrar anualment i a perpetuïtat la Festa de l'Arbre per als nens de l'escola nacional i els dels altres col·legis que s'hi vulguin adherir.

Procurar la celebració de conferències amb la finalitat de propagar l'afecció pels arbres.
Amb aquests propòsits assenyalats a l'article núm. 1 dels nostres estatuts fundacionals es van posar en marxa les activitats de l'Associació l'any 1913, els quals en el transcurs dels anys no han sofert gaires canvis, mantenint sempre, però, la seva finalitat principal que és la construcció, l'atenció, promoció i divulgació del parc de Sant Eloi, a través dels seus arbres, de noves plantacions, d'atenció dels seus passeigs, fonts i espais emblemàtics, tot procurant-ne la seva conservació i millora.

 

Hem de ressenyar que l'Associació d'Amics de l'Arbre som els masovers del parc de Sant Eloi, des de l'inici de les nostres activitats l'any 1913. El parc és propietat de l'Ajuntament de Tàrrega, en tota la seva extensió aproximada de més de 17 hectàrees. No es va aconseguir plenament la totalitat de la seva propietat fins a l'any 1995 en què l'Ajuntament, aleshores presidit per Frederic Gené i Ripoll, va accedir a la compra de finques particulars existents dins el perímetre del parc assenyalat i preservat per les normes subsidiàries de la ciutat aprovades l'any 1983.

El fet que la propietat del parc recaigui en l'Ajuntament de Tàrrega i que la nostra Associació vingui actuant des dels seus inicis com a masovers de la propietat, ha permès, al llarg dels quasi cent anys de la nostra existència, mantenir amb les diferents corporacions municipals una estreta col·laboració en benefici del parc de Sant Eloi. Col·laboració que en el decurs del temps s'ha caracteritzat per un grau d'intensitat més o menys elevat d'acord amb l'interès manifest pel parc de Sant Eloi pels diversos responsables municipals al llarg dels quasi cent anys de col·laboració compartida.