Per tal de commemorar el centenari de l'Associació dels Amics de l'Arbre, i amb la finalitat de donar el relleu necessari a aquest aniversari, s'ha cregut convenient la formació d'un Comitè d'Honor integrat per diverses personalitats representants del món polític, social i empresarial de la societat catalana.

 

Totes les persones a les quals els ha estat adreçada la nostra invitació per formar-ne part han tingut l'amabilitat de respondre de manera afirmativa acceptant la invitació feta. Per tant, el Comitè d'Honor del centenari de la nostra Associació ha quedat format per les persones següents:

 

 • Molt Honorable Sr. Artur MAS i GABARRÓ, president de la Generalitat de Catalunya.
 • Il·lma. Sra. Rosa-Maria PERELLÓ i ESCODA, alcaldessa de la ciutat de Tàrrega.
 • Honorable Sr. Santi VILA i VICENTE, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
 • Honorable Sr. Josep-Maria PELEGRÍ i AIXUT, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
 • Excm. Sr. Joan REÑÉ i HUGUET, president de la Diputació de Lleida.
 • Molt Honorable Sr. Jordi PUJOL i SOLEY, expresident de la Generalitat de Catalunya.
 • Il·lma. Sra. Rosa-Maria MORA i VALLS, presidenta del Consell Comarcal de l'Urgell.
 • Sr. Jaume LANASPA i GATNAU, director general de la Fundació "la Caixa"
 • Sr. Delfí ROBINAT i CATALÀ, president de la Cambra Oficial de Comerç i Indùstria de Tàrrega.
 • Excm. Sr. Baldiri ROS i PRAT, president de l'Institut Agrícola Català de Sant Isidre.
 • Sr. Antoni PONT i AMENÓS, president d'honor del Grup Borges, S.A.U.
 • Sr. Jaume ALIGUÉ i ESCUDÉ, president de l'Associació d'Amics de l'Arbre.
 • Sr. Josep CASTELLANA i SANGRÀ, expresident de l'Associació d'Amics de l'Arbre.
 • Sr. Enric VILAMAJÓ i MARBÀ, expresident de l'Associació d'Amics de l'Arbre.