L'entitat d'estalvi "la Caixa" es present a la ciutat de Tàrrega des de el dia 16 de maig de 1910 quan en el marc de la celebració del XIII Congrés Agrícola Català Balear celebrat a la ciutat els dies 15 i 16 de maig tingué lloc la "Solemne inauguració de la sucursal de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros" com una més de les activitats previstes en el programa oficial del Congrés.

Aquest fet té molt a veure amb el profund arrelament d'aquesta entitat d'estalvi a la ciutat de Tàrrega, així com amb l'història de l'Associació d'Amics de l'Arbre i el parc de Sant Eloi.

Com es sabut, la primera actuació urbanística feta al segle XX a la serra de Sant Eloi va ser la construcció de l'anomenada font del Congrés l'any 1910 amb motiu del XIII Congrés Agrícola. El fet que la primera oficina de la Caixa a Tàrrega s'inaugurés enmig d'aquesta celebració va fer que ambdues entitats iniciessin una trajectòria paral·lela al llarg dels darrers cent anys, cadascuna amb les seves activitats pròpies, i que propiciaria col·laboracions diverses en el temps, quasi sempre a favor del parc de Sant Eloi.

La celebració del centenari, l'any 2010, de la presència a Tàrrega de "la Caixa", va afavorir un seguit d'actes i col·laboracions en diferents entitats locals, però va ser amb l'Associació d'Amics de l'Arbre i en concret amb el parc de Sant Eloi que es va voler plasmar aquest centenari d'una manera ben visible i perenne, deixant la seva empremta enmig del parc.

D'aquesta manera sorgí la possibilitat d'arranjar i adequar una part de la zona nord del parc per a fer-hi una plantada d'un centenar d'arbres de dimensions considerables, un per cada any transcorregut des de l'establiment de "la Caixa" a Tàrrega.

El projecte d'aquesta plantada va ser confiat a dos professors de la Universitat de Lleida, Isabel Bovet Pla i J. Narciso Pastor, els qual van dissenyar un conjunt de nous camins, passeigs i una plaça dins de la zona d'actuació, i van dotar tot el conjunt amb 39 varietat d'arbres. Tota aquesta gran transformació de la zona es va confiar al tècnic agrícola Josep Consola, persona amb un ampli currículum sobre actuacions en espais naturals.

Aquesta obra es va iniciar el 3 de novembre del 2010 i es va acabar a primers del mes de gener del 2011. Es va inaugurar el dissabte 4 de juny del 2011, amb una gran celebració d'actes festius diversos amb la presència de autoritats locals, comarcals i provincials així com la del delegat general a Lleida de "la Caixa", Enric Pujol. De la commemoració d'aquest acte de celebració del centenari en queda constància en la placa erigida en un faristol inaugurat per a l'ocasió.

Posteriorment, en data 10 de juny de 2011 es varen iniciar les obres de construcció de la plaça de Sant Jordi, situada al bell mig del bosc de "la Caixa", que serà l'element que deixi testimoni al parc de la commemoració del centenari de la fundació de l'Associació d'Amics de l'Arbre que se celebrarà l'any 2013. Actualment es troba en una fase d'execució molt avançada.

Aquest estiu passat s'ha completat tot aquell espai amb la construcció de parets de marge i els diferents camins de la zona, fet que proporciona a tot el conjunt del bosc de "la Caixa" una nova imatge, que posa de relleu els diferents trajectes per visitar-lo.

Cal dir que totes aquestes actuacions, a part de deixar constància del centenari de "la Caixa" a Tàrrega i el de l'Associació d'Amics de l'Arbre, té uns objectius pedagògics molt importants, de manera volguda des dels inicis de la seva concepció i realització, consistents en el coneixement i la divulgació de les 39 varietats d'arbres plantats. Cadascun d'ells s'identifica amb el seu nom científic i comú, a la vegada que s'ha pretès que a través de les diverses èpoques de floració i canvi de tonalitats de les seves fulles es pugui apreciar de manera nítida les diferents estacions de primavera, estiu i tardor.

És una joia poder comptar avui dia amb l'existència al parc de Sant Eloi del bosc de "la Caixa" per la seva funció pedagògica i enriquidora del coneixement de tantes varietats d'arbres, algunes d'elles ben alienes a les nostres contrades i que gràcies a aquesta magnífica realitat ara es poden conèixer de prop. Cal agrair la voluntat exercida per "la Caixa" a deixar el seu testimoni dels seus cent anys de presència a la ciutat de Tàrrega amb aquesta bella realitat enmig del parc de Sant Eloi.

Les imatges que es poden apreciar corresponents al conjunt del bosc i de les diferents varietats d'arbres han estat realitzades per Josep Maria Martí i Carnicer, soci de la nostra entitat.