La seva construcció va suposar l'eliminació de l'anomenat jardí romàntic, una de les primeres actuacions fetes al parc a l'entorn de la font del Congrés.

Anomenada més bé Pèrgola dels Viatjants, es va construir l'any 1981. Una vegada acabada, va haver-hi una fortíssima tromba d'aigua que va fer veritables destrosses a tot el municipi i comarca. Sant Eloi també en va patir les conseqüències i com que la terra del clos del nou mur estava encara remoguda i mal assentada, el lloc va quedar inundat de tal manera que el pes de l'aigua embassada va rebentar i va esfondrar la paret, que probablement no havia estat fonamentada degudament. Calgué tornar a refer els murs i la font situada al bell mig de la pèrgola patí un moviment en el seu assentament que la va deixar quasi inservible. L'any 2009 la font va ser desmuntada i guardades les seves pedres per a una nova oportunitat de ser bastida de nou.