L'u de desembre de 1933 es va posar a consideració de tots els membres de la Junta Directiva un plànol d'urbanització de la vella plaça de la bassa.

Aquesta plaça era sorgida de l'antic espai ocupat per la coneguda bassa de Sant Eloi, que fins a finals del segle XIX va servir als ciutadans de Tàrrega per al seu subministrament d'aigua de boca.

Passada la guerra civil en aquell espai s'hi va instal·lar un equipament com a parc infantil, amb diversos baldadors, barres travesseres i les famoses barques.

Anys després, en desaparèixer d'aquell indret el parc infantil, s'hi va procurar fer una remodelació que en l'actualitat es troba en un estat molt decadent, per això cal pensar a emprendre una nova acció de millora.