L'any 1953 l'Ajuntament va autoritzar als Amics de l'Arbre a utilitzar l'espai comprès per l'antic dipòsit d'aigua de Sant Eloi construït a finals del segle XIX, en haver quedat en desús per a la ciutat.

L'any 1976 Eduard Seguí i Morros, com a president de l'Associació d'Amics de la Sardana, va demanar poder tenir una plaça a Sant Eloi dedicada a la sardana, petició que li va ser concedida tot indicant-li l'indret del dipòsit vell per fer-ho realitat.

Amb posterioritat s'hi va bastir el monument a la sardana a base de formigó i pedra d'acord amb el projecte i dibuix fet per Josep Castellana i Sangrà.

L'any 2001 s'emprengueren les obres de remodelació del conjunt de la plaça dotant-la de murs de contenció fets amb pedra. Es va construir una escala d'accés que mena cap a la font dels Enamorats i es va enjardinar de nou tot l'espai. Aquesta millora va ser inaugurada per la festa de l'Aplec de Sant Eloi del mateix any.