Es construeix l'any 1919 un dipòsit a la falda del parc per a regar els arbres. Es suposa que és el dipòsit convertit avui dia en font de la Granota. L'Ajuntament, el 15 de novembre de 1919, havia pagat 1.250 i 1.625 ptes. en concepte de construcció del dipòsit de Sant Eloi.

L'Associació té una altra factura de 1.151 pessetes per a aquesta obra que es va fer en part per subscripció popular. El cost total d'aquest dipòsit va ser de més de 4.000,- pessetes.

Des d'aquesta font s'alimentava el sortidor que hi ha a tocar de les escales d'accés a la font de l'Estatut, i es procurava el reg d'altres espais a tocar seu.

Avui dia es troba en un estat molt degradat i es compta amb un projecte per a la seva rehabilitació que ascendeix a uns 40.000 euros. S'està esperant de poder comptar amb el finançament projectat per a la seva remodelació del tot necessària.