Es va fer l'any 1985 a la paret de la caseta de les bombes dels dipòsits d'aigua de la ciutat de Tàrrega a base de trencadís.

Van ser els membres de la junta directiva que al llarg de diversos dies, retallant una a una les peces de ceràmica i enganxant-les a la paret a base de ciment cola la varen bastir.

Es va inaugurar per la festa de l'Aplec de Sant Eloi el setembre de 1985.

La carassa de la font és la que primer hi va haver a la Font del Congrés i que posteriorment passà a la font que hi havia al mur existent entre la plaça de les Alzines i la plaça de l'Estanyol. En remodelar-se aquella zona va desaparèixer la font i es portà la carassa a aquesta. L'autor de la seva modelació va ser Eusebi Perelló i Secanell i va ser fosa als tallers de cal Trepat.

La pica allí situada prové de l'antic convent de Sant Agustí i va ser donada a l'Associació per Ramon Sauret i Bonjoch.