És un goig per a l'Associació d'Amics de l'Arbre, poder donar a conèixer l'acta fundacional de la nostra entitat.

Aquesta va ser redactada el 23 de febrer de 1913 pel secretari Agustí Aguilar de Ferrer en la qual s'hi detallen les persones assistents a l'acte de constitució de l'Associació i els càrrecs atorgats a cadascuna d'elles.

Al peu d'aquesta acta s'hi poden veure les següents signatures:

  • Bonaventura Amigó
  • Baldomero Güell
  • Josep Güell
  • Josep M. Segarra
  • Josep Viciana
  • Josep Flaquer
  • Eusebi Perelló
  • Agustí Aguilar