L'Associació d'Amics de l'Arbre com a tal, en els seus principis es va haver de dotar del que aleshores se'n deia Reglamento, avui dia estatuts, per tal de poder registrar-se al Govern Civil de Lleida com a Associació, d'acord amb l'aleshores vigent Llei d'Associacions. També per poder comptar amb l'eina reglamentària per al desenvolupament dels seus objectius i el de la seva vida social.

Cal dir que aquest document porta com a data de la seva creació la del 20 de febrer de 1913 i al seu peu hi consten les següents signatures:

  • Bonaventura Amigó
  • Josep Flaquer
  • Josep Viciana
  • Josep Garriga
  • Baldomero Güell
  • Francesc Robinat
  • Ramon Carulla
  • Eusebi Perelló
  • Josep Güell

 

La diligència que dóna fe de la inscripció de l'entitat al registre d'Associacions és del Govern Civil de Lleida, de data del mateix 20 de febrer de 1913, i esta signada per l'aleshores governador civil, Ricardo Martínez Martínez.

Descarrega't el reglament complet