L'eral i la pallissa de cal Llart, era situada al Pla d'en Perelló, a la vessant que mira cap al Talladell. En urbanitzar-se tota aquella zona, a la decàda dels anys vuitanta del segle passat, es va enderrocar la pallissa. Part de les seves restes van ser reconstruïdes al parc, a mena de portal d'accés, juntament amb un finestral, unes menjadores per al bestiar i algunes piques existents a la pallissa. A la pedra de la llinda del portal s'hi pot llegir: "Clos de Pau Ton Matta 1813". Tots aquests elements arquitectònics van ser donats als Amics de l'Arbre pels seus propietaris, la família Boncompte-Salvadó